planiranje

Naš stručnjak po dogovoru dolazi na razgovor o vašem vrtu, zajednički popunjavamo pripremljene anketne listove vezane uz zahtjeve za funkcijama unutar vašeg vrta, vaše želje i raspoloživi budžet. Vršimo izmjeru terena, fotografiramo teren i radimo analizu terena (ekspozicija, buka, vjetar, željeni i nepoželjni pogledi, vrsta tla, dreniranost terena).

 

projektiranje

Na osnovu snimke terena i Vaših želja izrađujemo projektne skice s položajima glavnih elemenata, te izborom biljnog materijala. Idejni projekt prezentiramo klijentu, uz eventualne dogovorne promjene ili dopune.

Po prihvaćenom idejnom projektu izrađujemo glavni i izvedbeni projekt s detaljima svih vrtno-tehničkih elemenata, planom sadnje, potrebnim opisima i detaljnim troškovnikom.

izvedba

Po prihvaćanju projekta i ponudbenog troškovnika slijedi prihvaćanje ugovora o izvođenju radova, s jasno naznačenim rokom dovršenja, te garancijom na sve posađene biljke ako se održavanje i zaljevanje vrši po našim uputama i nadzorom.

Radove započinjemo čišćenjem i pripremom terena, te izvodimo ostale zemljane radove (iskopi, odvozi, doprema plodne kvalitetne zemlje). Potom slijedi priprema terena za sadnju, izbor i doprema isključivo školovanih i vrlo kvalitetnih biljaka (prema specificiranim veličinama, obujmu debla, ..... iz troškovnika), te sadnja, kolčenje drveća, izrada zdjelica oko drveća i grmlja, obavezno zalijevanje biljaka po sadnji.... Izrada travnjaka ili postava gotovog travnog tepiha.

Sve radove izvodi naša ekipa školovanih vrtlara, pod nadzorom našeg krajobraznog arhitekta.

održavanje

Po dovršenoj izvedbi vrtova posebno dogovaramo redovno ili sezonsko održavanje.

Redovito održavanje uključuje sve potrebne zahtjeve njege i zaštite, dok sezonsko obuhvaća stručnu rezidbu ukrasnog grmlja, drveća i živih ograda, te gnojidbu i zaštitu bilja. Sve se radi s primjerenim alatom i provjerenim i ekološkim zaštitnim sredstvima.